Vaktlister Rørvikdagene

Vaktlister Rørvikdagene

NB! Oppdatert Tirsdag 21.07.

Rørvikdagene i år er et stort arrangement, der hvor ingen i år er fritatt. Vi håper det er forståelse for dette. Et enormt arbeid gjøres i forhold til dette. Hvis ditt navn ikke står på listen, ber vi deg melde deg til rorvikil@online.no. Vi trenger at alle bidrar!

Vakter MÅ byttes internt. Egen stedfortreder MÅ skaffes. Telefon-sms-mail til RIL vil ikke besvares.

Rørvikdagene er den største inntektskilden til idrettslaget, og gjør at medlemsavgift og egenandel blir lavere. Hver vakt hvor det ikke møtes, trekkes særgruppe vakta representerer 1500,-.

Disse pengene går til å dekke opp de eksterne vaktene vi må leie inn.

Vaktliste Rørvikdagene 2015 Oppdatert

På vegne av RIL Fotball, RIL Håndball og Rørvikdagene

Beathe Lothe
Lene Nygård
Nina Moe
Anita Moe
Hedevika Ulsund