Sopin SMN1

Kolvereid I.L. vil i samarbeid med «SOPIN_FESTIVAL»  ønske velkommen til Sparebank 1 Cup på Kolvereid 17. september 2016.

Turneringen er for barn fra 6 – 12 år for jenter og gutter ( se eget
vedlegg)

Vi forventer en at det kommer ca 500 barn til fotballgøy med mye mere

Vi har i år valgt å samarbeide med landbruksnæringa og Handelstanden på Kolvereid for å skape  et bedre tilbud for de som besøker oss.

«Sopin – festivalen» er en mat festival som omhandler det som landbruket fremskaffer av trygg og sund mat til våre aktive barn og unge. I tillegg vil det bli vist frem dyr av forskjellige arter som hørere det norske landbruket til. Et tilbud til alle—ikke bare fotball

SMN 1 cup 2015 plakat