Politiattest

Oppdatert 27.10.2016

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Krav om politiattest gjelder for alle over 15 år.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget.

Beathe Lothe, leder i RIL Fotball, og Frank Arild Hasfjord, leder i RIL Håndball, har for sesongen 2016 (fotball)/2016-2017 (håndball) bemyndiget Øyvind Eldegard til å følge opp politiattester. Øyvind Eldegard utsteder bekreftelse på formål med politiattesten og veileder i søknadsprosessen. Når politiattesten foreligger, skal den forvises Øyvind Eldegard

Rutine for behandling av politiattester i RIL Fotball: Krav om politiattest Rørvik Fotball 2016

Rutine for behandling av politiattester i RIL Håndball: Krav om politiattest Rørvik Håndball 2016

Lenke til idrettsforbundets informasjon om politiattester: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/