Vellykket instruktørkurs

Vellykket instruktørkurs

Den 6.–7. april inviterte Rørvik IL Karate til åpent Aktivitetslederkurs Barneidrett på Rørvik.

Formålet med dette var å øke kompetanse hos trenere, øke kvalitet på det vi gjør i barneidretten, og gjennom dette redusere frafall og øke trivsel blant barna. Kurset var åpent for trenere fra alle idretter, samt lærere, førskolelærere og andre som arrangerer aktiviteter for barn.

Blant kursdeltakerne var det fire personer fra ungdoms-/voksengruppa som representerte karateklubben, og ca 10 andre personer, stort sett med tilknytning til Rørvik IL og Kolvereid IL.

Temaer fra kurset var blant annet hvilket perspektiv man har når man arrangerer aktiviteter for barn, vi pratet en del om barneidrettens verdigrunnlag, om barns læring og utvikling, om praktisk organisering av treninger, praktiske øvelser, basistrening, og mye mer.

Kursdeltakerne skapte mange gode diskusjoner og latteren satt løst når vi fikk prøve å praktisere i gymsal.

Vi takker kursholder Mona Elisabeth Gjerdrem Lund for å ha tatt turen til Rørvik!