Tilskudd til klubbutvikling

Tilskudd til klubbutvikling

Rørvik IL Karate har i løpet av de siste månedene i 2017 fått tilsagn på støtte fra flere hold. Vi er takknemlige for at andre ser verdien i det vi holder på med og deler våre fremtidsvisjoner!

Som nevnt tidligere har vi fått inn nye, lokale sponsorer og støttespillere på laget i år. I tillegg til dette har vi nå gleden av å annonsere at vi i tillegg har fått tilsagn på støtte fra flere andre hold:

Fra Norges Kampsportforbund har vi fått tildelt seksjonstilskudd og økonomisk støtte til tiltak på tre bestemte satsingsområder:

  • Rekruttering og markedsføring.
  • Treningssamling, lokalt stevne og sosial aktivitet (såkalt kinderegg-helg!).
  • Kompetanseheving (tverridrettslig instruktørkurs)

Fra Vikna kommunale Utviklingsfond og Gjensidigestiftelsen har vi nå også fått bekreftet tilsagn på støtte et prosjekt som vi starter opp i 2018.

Dette er en økt sportslig satsning som vil involvere barn og unge i stor grad, med fokus på kompetanseutvikling, bedre muligheter for å utvikle seg sportslig, og å bygge et sosialt miljø i en konkurransegruppe i klubben. Vi har flere små og store delmål og ambisjoner her, og vil avsløre mer om dette helt i starten av 2018. Dette vil komme klubben, og spesielt de yngste av våre medlemmer, til gode. Vi vil som sagt røpe mer om dette prosjektet om kort tid!

Til sist vil vi også takke SinkabergHansen som i starten av året gikk inn og støttet oss med midler øremerket til sosiale tiltak blant barn og unge. Så langt i år har vi arrangert gratis basseng med pizza for alle, og i løpet av neste semester kommer det også flere aktivitetstilbud utenom trening for de yngste.

Alle disse tilskuddene er rettet direkte mot klubbens kjerneaktiviteter, og gir os ikke bare større muligheter, men forplikter oss på flere områder innenfor klubbutviklingen. Her skal vi vise oss tilliten verdig i 2018!

God Jul og Godt Nytt År alle sammen!