Støtte fra SinkabergHansen

Støtte fra SinkabergHansen

Vi takker SinkabergHansen som har valgt å gå inn og støtte barne- og ungdomssatsningen i karategruppa.

Rørvik IL Karate driver en breddeaktivitet der blant annet barn i alderen 6-12 år trener sammen på en barnegruppe med ca 25 medlemmer. I tillegg har vi en ungdoms-/voksengruppe med en fin tenåringsgruppe. Om man bare vil trene et par ganger i uken, eller være en aktiv konkurranseutøver, er helt opp til den enkelte. Hos oss sitter ingen på benken, og alle har ett eller flere individuelle mål å jobbe mot.

Karate er ikke en tradisjonell lagidrett, og klubben har også en stor geografisk spredning blant våre medlemmer. For oss er det derfor ekstra viktig å legge til rette for at det skapes sosiale relasjoner utenfor trening. Gode relasjoner er også det viktigste virkemidlet vi har i kampen mot frafall i idretten i tenårene.

Klubben skal på bakgrunn av dette i løpet av 2017 jobbe målrettet med dette, og nå har vi fått med oss SinkabergHansen som sponsor for flere planlagte aktiviteter.

Vi er veldig takknemlige overfor SinkabergHansen for støtten, og ser fram til mulighetene dette gir oss i tiden som kommer!

Hilsen styret