Priser

Priser vår 2016:

Prisene økes litt dette semesteret da det har vært en prisøkning hos forbundet. Fra og med januar 2016 bakes også forsikringen inn i semesterfakturaene slik at disse blir like store, i stedet for at man får en større faktura i januar.

Treningsavgift og forsikring pr. semester

Barn under 12 år: kr 910,-
Ungdom og voksne, 12 år og oppover: kr 1 155,-

Utstyr

Se vår utstyrsside for liste over passende nybegynnerpakke. Priser varierer ut fra hvilken størrelse/kvalitet man skal ha, men komplett nybegynnerpakke for barn ligger på rundt kr 5-600,-.