Vaktlister Rørvikdagan 2016

Vaktlister Rørvikdagan 2016

Rørvik-dagene er den største inntektskilden til idrettslaget, og i år som tidligere år, stiller Rørvik idrettslag med vakter til de ulike arrangementene. Vedlagt følger vaktlisten for Rørvik-dagene 2016. Hvis det er noen som ikke er satt opp og likevel ønsker å bidra, gir dere oss tilbakemelding, dette være seg både festvakter eller opp-og nedrigging. Håper at alle stiller opp på oppsatte vakter, da det for hver vakt hvor det ikke er oppmøte, trekkes særgruppen vakten representerer, kr. 1500,-.

Korrigert liste: 08.07.2016

Vaktliste Rørvikdagan 2016- korrigert liste

Vakter MÅ byttes internt. Egen stedfortreder MÅ skaffes. Ved evt.bytting av vakter, send mail til: rorvikil@online.no

På forhånd takk til dere alle for årets bidrag.

På vegne av Rørvik idrettslag og Rørvik-dagene

Beathe Lothe
Lene Nygård
Nina Moe
Anita Moe
Hedevika Ulsund

rorvikil