Funksjon Navn  E-postadresse Telefonnummer
 Leder  Lene Nygård  rorvikil@online.no;lenenyg1@gmail.com  41411924
 Nestleder  Nina Moe  nimoe31@hotmail.com  90577589
 Medlem  Torbjørn Bach  torbjorn.bach@gmail.com  41146891
 Medlem  Laila M Aune Hellesø  laila.helleso@gmail.com  91793734
 Medlem  Linda E Rørdal Henriksen  Li-ror@hotmail.com  95225816
 Sponsoransvarlig  Frank Arild Hasfjord  Frank-arild.hasfjord@telenor.com  95772039