Grasrotandel

Grasrotandel

Tallene for utbetaling av Grasrotandelen for 2015 er nå klare. Lista viser at det totalt er 1.259 registrerte mottakere av Grasrotandelen i Nord-Trøndelag. Spennet er stort – fra de som ikke fikk inn noe, til 14 mottakere som fikk mer enn 100.000 kroner.(Trønderavisa )

Rørvik idrettslag – 100.621 kroner

 

Grasrotandelen for 2015