«Givende for alle»

Med utgangspunkt i idrettens grunnverdier ble Rørvik Idrettslag sitt motto: «Givende for alle»

Aktivitetsverdier
– Glede gjennom mestring
– Fellesskap gjennom utvikling sammen
– Ærlighet gjennom synbare holdninger
– Helse gjennom et helhetlig liv

Organisasjonsverdier
– Demokrati
– Likeverd
– Frivillighet
– Lojalitet

Rørvik Idrettslag sine mål og verdier:

1. Bredde
– RIL skal gi et idrettstilbud til alle medlemmer uavhengig av ferdigheter.
– Ingen skal slutte fordi de ikke har et tilbud.
– Aktiviteten måles årlig per årskull og særidrett gjennom idrettsregistreringa.
– Breddeidretten gjennomføres i henhold til retningslinjer fra særforbundene.

2. Holdninger
– Ledere, trenere, spillere og foreldre skal være gode ambassadører for RIL i samsvar med idrettens verdigrunnlag.
– Dette gjelder både til, fra og under arrangementer og treninger.

3. Prestasjoner
– For barn til og med tolv år måles prestasjonene gjennom hvor stor andel av årskullet som deltar,
RIL skal ha gode lag for tenåringene både i håndball og fotball for gutter og jenter hvert år.
– Prestasjonene måles gjennom hvor stor andel av årskullet som deltar og deretter resultat.
– Seniorlagene i håndball og fotball skal være på høyde med bylagene i Nord-Trøndelag.
– Individuelle idretter er et breddetilbud som måles gjennom antall aktive.
-RIL skal legge til rette for medlemmer som gjennom ekstraordinær treningsvilje ønsker å utvikle seg i sin idrett.
– All trening skal bidra til å utvikle en god treningskultur.

4. Kompetanse
– Alle lag skal ha gode trenere som kan gi laget og utøverne et sportslig løft.
– RIL skal rekruttere og utvikle gode ledere.

5. Anlegg
– Utbygging og drift av hensiktsmessige anlegg skal skje i henhold til en langsiktig plan.

I saksfremlegget var det utarbeidet forslag til retningslinjer for hospitering, ekstra fellestreninger, uttak av lag til kamp, topping av lag og overgangene mellom idrettene. Årsmøtet gav styret i oppgave å jobbe videre med dette slik at det konkretiseres og iverksettes.