Velkommen til barnefotballseminaret 2017

I disse dager står 21.000 forventningsfulle jenter og gutter i Barnefotballen i NFF Trøndelag klare for å sparke fotballsesongen 2017 i gang. Vi håper «frivilligheta» nå er klare for å ta i imot og lede våre yngste fotballspillere gjennom en strålende fotballsesong preget av trygghet, fotballglede, mestring og utfordringer for alle!

NFF Trøndelag vil i den anledning invitere til Barnefotballseminar søndag 2.april på Scandic Lerkendal. Seminaret er åpent for alle klubber, trenere, lagledere, ledere, frivillige og foreldre. Alle er hjertelig velkommen til å få kunnskap og inspirasjon om vårt verdifulle verdigrunnlag og hvordan vi best mulig omsetter dette til god praksis i klubben på felte for alle jenter og gutter i NFF Trøndelag

Program for seminaret:

  • TrønderEnergi «presentasjon av ny samarbeidsavtale for Barnefotball 6 – 12 år i NFF Trøndelag» (Eli Flakne/Jan Roar Saltvik)
  • Barnefotballundersøkelsen 2016 (Jan Christian Sørli)
  • TrønderEnergi Barnefotballserie, 3`er fotball for alle 6 – 7 åringer «hvorfor og hvordan» (Jan Christian Sørli)
  • TrønderEnergi Barnefotballserie Trondheim Vest «konsept og utvikling av håndbok» (Jo Stein Moen, Astor FK)
  • Rekruttering og oppstart av nye årskull 2017, kick off (Jan Christian Sørli)
  • Idrettens Barnerettigheter «NFF veileder for håndtering av brudd på Barneidrettsbestemmelsene» (Andre Paulsen, NFF)
  • Stig Arve Sæther « De norske fotballtalentene»? Hvem lykkes og hvorfor…
  • NFF Grasrottrenerlisens «ny kurssesong høsten 2017»

 

NFF Trøndelag ser det som svært viktig at alle klubber stiller med minst 1 helst flere representanter på årets Barnefotballseminar

 

Seminaret er viktig for alle i klubb med roller som:

1) Sportslig leder

2) Barnefotballansvarlig

3) Rekrutteringsansvarlig

4) Sportslig utvalg

5) Trenere i barnefotballen

 

Deltakeravgift og påmelding:

Deltakeravgiften er 500,- og dekker bl.a lunsj under seminaret

Påmelding gjøres via følgende link innen fredag 31.mars:

https://fotball.formstack.com/forms/barnefotballseminar_2017