Skage Cup

Invitasjon SkageCup 2016
4. juni 2016 på Solvoll Gressbane.
Cupen er for barn i alderen «skolestartere» til 4. klasse.
Det spilles 5`er fotball (4 + 1 målvakt). Vi anbefaler maks 8 spillere pr. lag.
Om det er nok påmeldte lag som ønsker dette kan vi dele i jente– og gutteserie. Vi oppfordrer likevel til å benytte mixlag, særlig i de yngste klassene.
Vi ønsker at dere bruker følgende link til påmelding: http://goo.gl/forms/QyHlbhde4x
Påmeldingsavgiften er 100 kr per spiller, lagleder betaler samlet for laget på kontonummer:
4448 12 61489
Lagleder møter i sekretariatet minimum 30 min før lagets første kamp for innsjekk, og for utdeling av pose med t-skjorte til alle spillerne.
Kvittering for betalt deltakeravgift fremvises ved registrering i sekretariatet, evt. kontant betaling ved oppmøte.
NB: Kampoppsett kommer tilsendt på registrert e-post innen 01 juni.
Velkommen til en aktiv fotballdag på Solvoll!