Politiattest

3. april 2016

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Krav om politiattest gjelder for alle over 15 år.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget.

Leder i fotballgruppa ber derfor om at dere som har en rolle i forhold til mindreårige – viser fram gyldig politiattest til den som er bemyndiget av RIL fotball for å følge opp politiattester. I 2016 er Øyvind Eldegard bemyndiget fra leder Beathe Lothe i RIL fotball. Dere som mangler politiattest må søke så raskt som mulig (flere ukers behandlingstid).

Ta kontakt med undertegnede for å få tilsendt bekreftelse på formål med politiattest.

Rutine for behandling av politiattester i Rørvik fotball: Krav om politiattest Rørvik Fotball 2016

Lenke til idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/