Jentefotballseminar lørdag 1.april – Scandic Lerkendal

Norge har en ledende posisjon i verden når det gjelder antallet aktive jenter, og fotball er for lengst Norges største jenteidrett. Men ambisjonene til NFF Trøndelag streker seg langt utover det, vi ønsker flere jenter både som spiller, trenere, ledere og dommere. Det skal være en selvfølge at alle klubber «fra starten, rekrutteringen» legger forholdene like godt til rette for jenter som gutter! Vi vet det her må legges ned en ekstra innsats for å lykkes.

I NFF Trøndelag har vi ca 7800 aktive jenter i alderen 6 – 12 år.

Det må etableres gode klubbmodeller i ungdomsfotballen for å beholde jentene lengst mulig, helst et godt tilbud fra J13 til damer senior. Vi må gi et likeverdig tilbud med spesielt fokus på trenerkompetanse.

Vi håper «frivilligheta» nå er klare for å ta i imot og lede våre fotballspillende jenter gjennom en strålende fotballsesong preget av trygghet, fotballglede, mestring og utfordringer for alle.

NFF Trøndelag vil i den anledning invitere til Jentefotballseminar lørdag 1.april på Scandic Lerkendal. Seminaret er åpent for alle klubber, trenere, lagledere, ledere, frivillige og foreldre.

Alle er hjertelig velkommen til å få kunnskap og inspirasjon for å videreutvikle fotball for jenter i NFF TrøndelagJ

 

Program for seminaret:

  • Barnefotballundersøkelsen 2016 med fokus på jenter (Jan Christian Sørli)
  • Rekrutering/oppstart nye årskull «reine jentelag» (Jan Christian Sørli)
  • Oppdal IL fotball, «Eneste klubb i NFF Trøndelag med flere jenter enn gutter i Barnefotballen 6 – 12 år» (Gerd Staverløkk, Oppdal IL)
  • Rekrutering/motivering for flere kvinnelige trenere (Jan Christian Sørli)
  • SAMBA prosjektet Hommelvik IL fotball. (Trine Nordgård Stensaas)
  • Hvordan holde jentene lengst mulig i fotballen? (Andre Paulsen, NFF)
  • KIL/Hemne damer senior, «Veien fra J16 til damer senior 1.div på 3 år» (Rune Bakken, 2 spillere)

NFF Trøndelag ser det som svært viktig at alle klubber stiller med minst 1 helst flere representanter på årets Jentefotballseminar.

 

Seminaret er viktig for alle i klubb med roller som:

1) Sportslig leder

2) Jentefotballansvarlig

3) Rekrutteringsansvarlig

4) Sportslig utvalg

5) Trenere i jente/dame fotball

 

Deltakeravgift og påmelding:

Deltakeravgiften er 500,- og dekker bl.a lunsj under seminaret

Påmelding gjøres via følgende link innen torsdag 30.mars:

https://fotball.formstack.com/forms/jentefotballseminar_2017