Dommere/dommeroppsett klubbdommere

Magnus Drag Lysø (481 85 531) er dommeransvarlig i RIL fotball.

Dommeroppsett våren 2016:

Oppsett dommere vår 2016