Bli treningskontakt!

Bli treningskontakt!

Nærøy og Vikna arrangerer treningskontaktkurs 19. og 20. april kl. 17.30-21.30 på Rørvik samfunnshus.

Som treningskontakt bidrar man til å skape positive opplevelser og hjelpe personer– enkeltindivider eller grupper – med økt mestring rundt fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppe for treningskontaktkurset

  • Alle med interesse for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og som ønsker å jobbe med mennesker.
  • Ansatte innen psykiatrien, helse- og sosial- tjenesten, samt personer i frivillige lag og foreninger.
  • Personer som i dag arbeider som støtte-kontakter.

Kursinnhold

  • Informasjon om treningskontaktordningen
  • Treningsveiledning og motiverende kommunikasjon
  • Praktisk og teoretisk treningslære
  • Informasjon om problematikk i tilknytning tilrus og psykiske plager/lidelser

 

Kurset er gratis og inkluderer kursmateriell og lunsj begge dagene.

Ta med treningstøy til aktivitet utendørs begge dagene!

Påmeldingsfrist: 15. april 2016

For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med en av følgende kontaktpersoner:

  • Reidun G. Korssjøen, e-post: reidun.korssjoen@naroy.kommune.no, tlf 412 33 057
  • Trond Stian Jenssen: e-post: Trond-Stian.Jenssen@vikna.kommune.no, tlf. 413 20 119
  • Anne-Lene F. Gregersen: e-post: Anne-Lene.Fadnes.Gregersen@naroy.kommune.no, tlf 415 72 318

Last ned informasjonsplakat