Årsmøte

Årsmøte-16-RIL

Avholdes torsdag 31.03.2016 klokka 18.00 på YNVS.

Saker som ønskes tatt opp må sendes til svaloe@gmail.com innen 16.03.2016.

Alle medlemmer velkommen.

Saker publiseres her og på Facebook.